Picture of Admin @ MudRi
Prekid rada - @riteh.hr
by Admin @ MudRi - Monday, 2 November 2009, 01:03 PM
 
Zbog rada na LDAP-u Tehničkog fakulteta u Rijeci korisnici sa Tehničkog fakulteta neće biti u mogućnosti spojiti se na sustav MudRi.
Ostali korisnici mogu koristiti sustav bez ograničenja.