Picture of Admin @ MudRi
e- DAN Sveučilišta u Rijeci
by Admin @ MudRi - Wednesday, 28 October 2009, 10:47 AM
 
Pozivamo sve zainteresirane da u petak, 06. studenoga 2009. zajednički obilježimo i radno proslavimo prvi e-DAN Sveučilišta u Rijeci

Program započinje u 12.00 sati na Tehničkom fakultetu u Rijeci, predavaonica P1 (prizemlje)

Program 
  • Prezentacija: E-učenje na Sveučilištu u Rijeci - gdje smo i kuda idemo?, Doc.dr.sc. Marta Žuvić-Butorac
  • Dodjela Nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2008/09
  • Prezentacija: Prvonagrađeni e-kolegij Inženjerska statistika, Doc.dr.sc. Nelida Črnjarić-Žic
  • Predavanje: Autorsko-pravni aspekti e-obrazovanja, Dragutin Nemec dipl.iur., dipl.bibl., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu