Picture of Admin @ MudRi
Natječaj za najbolji e-kolegij
by Admin @ MudRi - Friday, 17 July 2009, 12:15 PM
 
Radna skupina povjerenstva za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci objavila je Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 2008/09 te pripadajući obrazac za prijavu na Natječaj.

Natječaj
Obrazac za prijavu