Picture of Admin @ MudRi
Obavijest za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci
by Admin @ MudRi - Wednesday, 7 April 2010, 11:35 AM
 
Dana 7.travnja,2010. od 10.00 do 11.30 korisnici sa Tehničkog fakulteta u Rijeci nisu bili u mogućnosti spojiti se na sustav MudRi zbog poteškoća sa AAI@Edu provjerom identiteta