Picture of Admin @ MudRi
Planirani prekid rada sutava
by Admin @ MudRi - Tuesday, 26 February 2013, 11:04 AM
 
Za petak 1.III.2013 planira se prekid rada sustava za e-učenje MudRi od 8.00 do 9.00