Picture of Admin @ MudRi
Moodlemoot Hrvatska
by Admin @ MudRi - Thursday, 10 May 2012, 09:39 AM
 
Poštovani,
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na Moodlemoot i ove godine.
MoodleMoot namijenjen je svima koji se bave sustavom Moodle ili su samo zainteresirani bilo s administrativne, razvojne ili korisničke strane. U ugodnoj i kreativnoj atmosferi razmijenite iskustva, ideje i promišljanja te steći nova poznanstva i prilike za suradnju.

Više o temama i uvjetima za prijavu prezentacije možete pronaći na web stranicama www.srce.hr/moodlemoot