Picture of Admin @ MudRi
Poziv na webinar: uvođenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti
by Admin @ MudRi - Tuesday, 20 March 2012, 01:02 PM
 
Centar za e-učenje Srca kreće s projektom „Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastavi“ koji će se izvoditi u suradnji sa Sveučilištem u Portu, Portugal.


Želja nam je ovim razvojnim projektom Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu potaknuti uvođenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti u obrazovni proces, educirati nastavnike za rad sa e-portfolio sustavom i upoznati s njegovim mogućnostima.

Prve aktivnosti započinju u utorak, 27. ožujka 2012.

  • u 11 sati predavanjem „Application of e-portfolio at the University of Porto“ kojeg će putem sustava za webinare održati kolege sa Sveučilišta u Portu
  • u 12.30 sati u Srcu započinje radionica „Upoznavanje s e-portfolijem“ na kojoj će nastavnici steći saznanja o mogućnostima e-portfolija, upoznati se sa sustavom za e-portfolio te izraditi svoj e-portfolio (radionicu drže djelatnici Centra za e-učenje).


Više o projektu i kako sudjelovati, možete pročitati na web stranicama Srca.

Napominjemo da je nastavnicima i studentima na raspolaganju je e-portfolio sustav (http://merlin.srce.hr/eportfolio) koji održava Centar za e-učenje koji ujedno osigurava i podršku korisnicima u korištenju ove tehnologije kao i u njezinoj primjeni.

Pozivamo Vas da sudjelujete u projektu i steknete nova znanja i iskustva u primjeni inovativnih tehnologija u obrazovnom procesu.

Sandra Kucina, voditeljica projekta