Picture of Admin @ MudRi
e- DAN Sveučilišta u Zagrebu
by Admin @ MudRi - Wednesday, 11 November 2009, 11:05 AM
 
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra organizira 9.prosinca 2009. sveučilišni dan e-učenja pod nazivom "Dan e-učenja@CEU". Pozivamo Vas da predstavite svoja iskustva i primjere dobre prakse u području primjene e-učenja kroz kratke prezentacije.
Nadam se da ćete se odazvati i prezentirati riječka iskustva!