Tehničko crtanje 2
(TC2)

Inače nositelj kolegija TC1 i TC2 će biti kolegica Kristina Marković sa Tehničkog fakulteta - adresa je kristina@riteh.hr