Sustav upravljanja EU
(SUPRAVEU)

 This course requires an enrolment key

Studenti će ovladati znanjima o općem kontekstu nastanka i razvoja europskih integracija, temeljnim obilježjima pravnog okvira EU-a, institucijama Europske unije, administrativnom aparatu Europske unije, osnovnim politikama Europske unije, postupkom oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi te financijskim instrumentima i fondovima EU-a.

This course requires an enrolment key