Istraživačka virologija
(EXPVIROL)

 This course requires an enrolment key

Zahvaljujući globalizaciji, velikoj protočnosti ljudi, životinja i biljaka, sve češće dolazimo u susret sa sve većim brojem novih virusa. Virološka istraživanja stoga dobivaju sve veći značaj, te će dobro poznavanje viroloških tehnika i metoda svakako pridonijeti konkurentnosti studenata medicine na tržištu rada, a onima zainteresiranima za istraživački rad omogućiti lakši početak rada u istraživačkom virološkom laboratoriju. Cilj Istraživačke virologije je dati studentima pregled kroz najčešće korištene metode koje se koriste u modernom virološkom istraživanju te potaknuti istraživački duh i kritički način razmišljanja kod studenata. Uz najčešće korištene tehnike, studenti će steći i osnovna znanja potrebna za rad sa staničnim kulturama, što su to razine biosigurnosti, kakve vrste anti-virusnih cjepiva postoje te kako se viruse može iskoristiti u modernoj medicini (primjerice kao vektore za cjepiva ili gensku terapiju).

This course requires an enrolment key