Uvod u znanstvenoistraživačku čestitost u biomedicini
(UZIČ)

 This course requires an enrolment key

Cilj je kolegija Uvod u znanstvenoistraživačku čestitost u biomedicini upoznati studente s načelima znanstvenoistraživačke čestitosti u biomedicinskim istraživanjima, objasniti važnost pridržavanja tih načela i štetnosti znanstvenog nepoštenja za biomedicinu.

This course requires an enrolment key