OPĆA EKOLOGIJA
(O. EKOLOGIJA)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kolegij Opća ekologija je obvezni kolegij na drugoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva koji se izvodi kroz 60 sati nastave i nosi 4 ECTS bodova. Cilj ovog kolegija je opisati i objasniti opće značajke okoliša s posebnim naglaskom na ulogu čovjeka u održavanju ravnoteže u biosferi, a sve sa ciljem podizanja ekološke svijesti studenata. Tijekom kolegija koristit ce se raznoliki pristupi učenju i poučavanju s naglaskom na učenje tijekom same nastave kako bi angažman studenata van nastave bio što manji. Koristit će se samostalno učenje i rad u tutorskoj grupi pri čemu će se jasno i unaprijed objasniti cilj i svrha zadatka, odnosno metode izvođenja zadatka. Studenti će biti aktivno vođeni od strane nastavnika tijekom izrade ciljeva svake nastavne jedinice kako bi se osigurali svi navedeni ishodi učenja. Predviđeno znanje i vještine stjecat će se korištenjem tri oblika nastave, a to su predavanja (15 sati), vježbe/terenski rad (35 sati), seminari (10 sati), a prema potrebi i konzultacije. Nastavnik zadržava pravo promjene sadržaja nastave koja se odvija na terenu zbog njihove specifičnosti mjesta i vremena održavanja kao i aktualnosti pojedinih ekoloških tema.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key