Povijest hrvatskoga književnog jezika_jednopredmetni
(PHKJ_1)

 This course requires an enrolment key

Osnova programa obuhvaća proučavanje razvoja
hrvatskoga književnog jezika i značajki standardizacijskih procesa. Povijest
hrvatskoga književnog jezika, u prožimanju s poviješću književnosti, promatra
kulturološku i stilističku stranu jezika. Polazi se od periodizacije književnoga
jezika na tri predstandardna i tri standardna perioda. U okviru predstandardnih
perioda proučava se hrvatski pisani jezik od prvih pisanih spomenika do sredine
18. st. (jezik hrvatskoga srednjovjekovlja; čakavsko-štokavska jezična koine i
početci kajkavskoga književnog izraza u 16. st.; štokavska, kajkavska i
hibridna stilizacija književnog jezika u 17. st.; jezikoslovni rad – prvi
rječnici, gramatike i pokušaji reformiranja latiničke grafije). Problematizira
se razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. U okviru standardnih
perioda proučava se hrvatski pisani jezik od sredine 18. st. do danas
(štokavska i kajkavska stilizacija književnoga jezika u 18. st.; jezična
situacija predilirskoga i ilirskoga razdoblja; napuštanje kajkavštine;
stvaranje nacionalnoga književnog jezika u 19. st.; jezična koncepcija iliraca;
filološke škole u 19. i na prijelazu 19. na 20. st.; standardološka literatura
– rječnici, gramatike, grafijska reforma, pravopis, jezični savjetnici;
hrvatski standardni jezik u 20. st.; jezična unifikacija; zalaganja za
jedinstven srpskohrvatski jezik; otpor jezičnom unitarizmu; ustavno određenje
hrvatskoga jezika).

This course requires an enrolment key