Toplinska mjerenja
(TOPLMJ)

 This course requires an enrolment key

Mjerenja u termotehnici, značaj i primjena. Mjerni osjetnici – definicija, vrste, osnovne značajke. Mjerne pogreške. Laboratorijska mjerenja, mjerenja na terenu. Mjerenje volumna protoka tekućina u zatvorenim cirkulacijskim sustavima. Mjerenje brzine strujanja i protoka zraka u zračnim kanalima. Mjerenje raspodjele brzina strujanja, razine turbulencija i temperatura zraka u zatvorenom prostoru. Mjerenje specifična toplinskog toka i određivanje koeficijenata prolaza topline i toplinske vodljivosti materijala. Mjerenje učina izmjenjivača topline. Infracrvena termografija. Mjerenje intenziteta sunčeva zračenja. Određivanje ogrjevne moći kruta otpada. Izrada izvješća i prikaz rezultata mjerenja.

This course requires an enrolment key