Laboratorij i vještine
(EITP LIV)

 This course requires an enrolment key

Uvod u Matlab. Struktura i komponente Matlab-a. Osnovne matematičke operacije. Operatori i funkcije. Osnove programiranja u Matlab-u. Vizualizacija krivulja i ploha. Simbolički paket. Primjene Matlab-a za rješavanje odabranih problema inženjerske matematike. Kontinuirani, diskretni i hibridni dinamički sustavi. Uvod u Simulink. Modeliranje i simulacije u Simulink-u. Uvod u LabVIEW. Struktura i komponente LabVIEW-a. Stvaranje i oblikovanje VI-a. Ostali strukturni elementi u LabVIEW-u. Prikaz podataka. Akvizicija podataka. Uvod u Multisim. Programiranje Arduino mikrokontrolera u Matlab-u, Simulink-u i LabVIEW-u.

This course requires an enrolment key