Prapovijest i stara povijest Bliskog istoka i Egipta
(PBIE)

 This course requires an enrolment key


1.) Prapovijest. Rana otkrića i razvitak spoznaja o postanku ljudske vrste. Razvoj prvobitnih društvenih zajednica i primitivnih društava. Rane kulture i arheološka periodizacija. Razvitak ranog neolitika, te počeci razvoja civilizacije na primjeru Bliskog istoka.

2.) Pregled razvitka azijskih bliskoistočnih civilizacija. Pregled razvoja na po­druč­ju plod­nog polumjeseca. Osobiti naglasak će biti stavljen na Mezopotamiju i genezu stra­ti­fi­ci­ra­nog druš­tva, grada i države. Fenomen Uruka, ranodinastičko i akadsko doba; III. dinastija Ura. Promjene na Blis­­kom istoku oko 2000. g. pr. Kr. Babilonija u 2. tisućljeću. Mala Azija (Hetiti) i područja Sirije i Pa­­les­ti­ne u 2. tis. pr. Kr. Bliski istok između 1200. i 500. g. pr. Kr. Kon­ti­­nu­i­te­ti (Babilonija, Asirija) i promjene na prijelazu iz 2. u 1. tisućljeće (željezo, alfabet, ka­ra­vanski promet na devama i novi značaj nomadizma). Novi narodi: Iranci na is­to­ku (razvoj Perzije), Ara­mej­ci, Feničani, Hebrejci na zapadu.

3.) Egipat. Egipat kao autonomno civilizacijsko žarište. Egipat do kra­ja Sta­re države. Srednja i Nova država. Društvena i državna organizacija faraonskog Egipta. Egiptologija.

This course requires an enrolment key