Ojačanje tla i stijena
(OTIS)

Projektni zahtjevi i izbor postupaka. Konsolidacija tla predopterećenjem i drenovima. Dubinska zbijanja (vibroflotacija, dinamičko zbijanje). Armiranje tla i geotekstil. Injektiranje tla i stijena. Poboljšanje stijena i tla sidrenjem (prednapregnuta i štapna sidra). Analize stabilnosti i stanja naprezanja i deformacija. Projektiranje. Probna polja. Tehnički uvjeti i propisi. Educiranje budućih inženjera s tehnikama ojačanja tla i stijenske mase. Upoznavanje s postupcima izvedbe ojačanja te primijenjenim metodama proračuna ojačanih tla i stijenske mase. Upoznavanje s osnovama projektiranja izvedbe procesa ojačanja.