Provjera i procjena znanja stranoga jezika
(EFLA_2017)

 This course requires an enrolment key


Cilj kolegija jest upoznavanje s različitim oblicima vrednovanja znanja u nastavi engleskoga jezika. Studenti se potiču na kritičko promišljanje o ciljevima i zadacima vrednovanja znanja te analiziraju i izrađuju različite tipove zadataka i testove za vrednovanje znanja engleskog jezika.

Od studenata se očekuje samostalno proučavanje literature, redovito sudjelovanje u raspravama te samostalno izrađivanje zadataka. Kolegij se temelji na konstruktivističkom pristupu učenju, kao i na iskustvenom učenju, pa se od studenata očekuje promišljanje o osobnom iskustvu učenja, aktivno sudjelovanje u nastavi, izvršavanje praktičnih zadataka te pružanje pravovremenih i konstruktivnih povratnih informacija kolegama o njihovim praktičnim radovima.

This course requires an enrolment key