POVIJEST DJETINJSTVA
(PD-2PP)

 This course requires an enrolment key

Kolegij Povijest djetinjstva je kolegij koji se nudi kao izborni kolegij na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ranii predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, studentima prve godine studiranja. Usmjeren je širenju spoznaja o različitim pristupima fenomenu djetinjstva u kontekstu različitih društvenih epoha. Uz navedeno studenti će imati priliku upoznati tradicijski odgoj u Republici Hrvatskoj, kao i elementarno upoznavanje primjene kvalitativne metodologije pri istraživanju tradicije odgoja.

This course requires an enrolment key