Praktikum električnih strojeva
(PES)

 This course requires an enrolment key

Istosmjerni motori i generatori, demonstracija rada,
sastavni dijelovi, pokretanje i regulacija broja okretaja. Indukcijski motor, principi rada, korištenje u električnom brojilu. Transformatori, određivanje prijenosnih omjera transformatora, izgradnja transformatora, mjerenje osnovnih veličina transformatora. Mobilni roboti, upravljanje pomoću servo motora. Korištenje IC senzora kod mobilnih robota, programiranje mobilnih robota za izbjegavanje prepreka.

This course requires an enrolment key