Teorija sustava
(TSUS)

 This course requires an enrolment key

Pojam sustava. Temeljne značajke sustava. Opservacijske, analitičke i sistemske metode istraživanja. Vrste sustava. Prikazivanje sustava. Sistemski pristup, sistemska analiza. Klasični i sistemski pristup. Metoda crne kutije. Formalizacija strukture sustava. Matematički opis sustava. Formalizacija ponašanja sustava. Modeli i modeliranje. Mrežne metode za vremensku analizu sustava. Upravljanje sustavima. Teorija regulacije. Samoregulirajući, samooptimirajući i samoorganizirajući sustavi. Stabilnost sustava. Pouzdanost sustava. Sistemska dinamika.
This course requires an enrolment key