Hrvatska književna antropologija i rano novovjekovlje
(HRKARN 16/17)

 This course requires an enrolment key


Književna antropologija kao zasebna disciplina (teorijske i metodološke premise); hrvatska književnost ranoga novovjekovlja (od 16. do 18. stoljeća) kao antropološki dokument; filologija i književna antropologija; tematizacija antropoloških fundamentalija u književnim tekstovima (društveno djelovanje, mentalni svjetovi, tijelo, politički diskurz itd.); imagološka istraživanja hrvatske književnosti ranoga novovjekovlja (hrvatski imaginarij, ideologemi; vlastiti/tuđi prostor; kanoni i stereotipi; pitanja identiteta); oniričko kao književnoantropološki i poetički fenomen; umijeće pamćenja (ars memoriae) i kultura sjećanja; lieux de mémoire

This course requires an enrolment key