Projektiranje zgrada
(PZ)

 This course requires an enrolment key


Arhitektura kao znanstvena i umjetnička disciplina, teorija, povijest

Urbanizam, pejzažna arhitektura, zaštita graditeljskog naslijeđa

Čovjek kao mjera svih stvari, moduli, norme

Elementi projektiranja, građevinski elementi

Stanovanje, stambene zgrade - individualne, višestambene

Javne zgrade: administrativne, komunalne

Zgrade za školstvo, socijalne ustanove

Zgrade za zdravstvo, trgovinu i ugostiteljstvo

Zgrade za kulturu, sakralne građevine

Zgrade za industriju i poljoprivredu

Zgrade za promet

Zgrade za sport i rekreaciju

Ishodi učenja

Studentske obveze:

Pohađanje predavanja, terenske nastave i vježbi

Izrada programa - na osnovi idejnog projekta izraditi dio izvedbenog projekta manje stambene ili stambeno-poslovne kuće

Literatura:

Obvezna:

1. Palinić, N.: Projektiranje zgrada, skripta (predavanja)

2. Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden Marketing, Zagreb, 2002.

3. Vrkljan, Z.: Oprema građevnih nacrta, Zagreb, 1965.

Preporučljiva:

4. Knežević, G., Kordiš, I.: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

5. Knežević, G.: Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.

This course requires an enrolment key