Prenatalna dijagnostika
(PRENATALNA)

 This course requires an enrolment key

Prenatalna dijagnostika je izborni kolegij na šestoj godini studija Medicine i nosi 1,5 ECTS bodova. Tijekom nastave studenti
će se upoznati s temeljnim postavkama i organizacijom suvremene prenatalne
skrbi kao i s metodama
prenatalne dijagnostike koje se primjenjuju u
svrhu detekcije poremećaja uzrokovanih promjenama na razini kromosoma i gena. 
 


This course requires an enrolment key