Eksperimentalna mehanika tla
(SOILLAB)

 This course requires an enrolment key

Upoznavanje sa standardima vezanim za provođenje laboratorijskih pokusa; Upoznavanje sa uređajima potrebnim za provođenje laboratorijskih pokusa na sitnozrnatim i krupnozrnatim materijalima; Samostalno planiranje i provođenje osnovnih laboratorijskih pokusa

This course requires an enrolment key