Čitateljski interesi i lektira
(ČIL)

 This course requires an enrolment key

Opisati i objasniti složenosti pojmova kultura čitanja i lektira. Raščlaniti sadržaje u vezi s čitanjem, osobito u kontekstu

školskoga sustava i predmeta Hrvatski jezik. Primijeniti ispitivanje čitateljskih interesa, sposobnosti i vještina za svekoliko

čitanje.

Korelacijske se veze uspostavljaju s metodičkim predmetima koji se odnose na jezični i književni odgoj i obrazovanje te sa sociologijom, psihologijom i pedagogijom.

Ispitivanje čitateljskih interesa djece i mladih. Anketa i razgovor u vezi s čitanjem (interes, motivacija, poteškoće).

Poučavanje čitanju. Vježbe i zadatci kojima se potiče i razvija čitateljski interes, sposobnosti i vještine.

Lektira. Izbor, zadaće, zahtjevi – Književna lektira. Neknjiževna lektira.

Književna lektira: interpretacija – zadatci za samostalni rad učenika kod kuće, problemski pristup, korelacijsko-integracijski pristup, medijski pristup; lektirno djelo u projektnoj nastavi.

Predstavljanje slobodno odabranih lektirnih naslova.

Neknjiževna lektira – znanstveni i znanstvenopopularni tekstovi, tekstovi pisani novinarskim, sakralnim, reklamnim i

stripovnim stilom. Eseji. Dnevnici. Pisma.

Lektira i ostale jezične djelatnosti – slušanje – govorenje – pisanje – prevođenje.

Lektira u funkciji razvijanja učenikova izražavanja i stvaralaštva.

This course requires an enrolment key