Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika_2
(OT_DVOPREDMETNI)

 This course requires an enrolment key


Povijest jezika i identitet. Povijest jezika i standardni jezik. Perspektive razvoja hrvatskoga jezika u 21. stoljeću na temelju poznavanja povijesti hrvatskoga jezika.

Razvoj hrvatskoga književnog jezika. Odnos dijalekta i pisanoga jezika. Značajke standardizacijskih procesa. Hrvatski jezikoslovni priručnici do kraja 19. st. Jezikoslovni tekstovi različitih književnojezičnih koncepcija i namjena – rječnici i gramatike (slovopisni i pravopisni priručnici, rasprave, polemike). Razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. Izbor novoštokavštine kao osnovice standardnoga jezika. Odnos dijalekta i standardnoga jezika danas.

Korpus za provođenje oglednih analiza je promjenjiv.

This course requires an enrolment key