Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću
(HKJ_19_ST)

 This course requires an enrolment key

Osnova programa obuhvaća proučavanje razvoja hrvatskoga književnog jezika u 19. stoljeću. Hrvatskom se književnom jeziku 19. st. prilazi kao jeziku pismenosti prijelomnoga perioda u standardizaciji hrvatskoga jezika. Analiziraju se jezikoslovne rasprave hrvatskih jezikoslovaca i pisaca 19. st. Raspravlja se položaj književne kajkavštine u prvoj polovini 19. st.: promatraju se standardizacijski procesi na nekoliko razina - polemike o pojedinim jezičnim pitanjima, naziv jezika, leksikografska djela, gramatike hrvatskoga jezika te grafijska reforma.

This course requires an enrolment key