BIOLOGIJA
(BIOLOGIJA)

 This course requires an enrolment key

Predmet BIOLOGIJA je obavezni kolegij na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva koji se izvodi kroz 60 sati nastave i nosi 4 ECTS bodova. Voditelj kolegija je prof.dr.sc.Bojana Brajenović-Milić, a suradnice u nastavi su doc.dr.sc. Nada Starčević Čizmarević i doc.dr.sc.Jadranka Vraneković.


This course requires an enrolment key