Psihologija rukovođenja
(PSIRUK)

Upoznavanje s teorijama i istraživanjima u području psihologije rukovođenja. Cilj je upoznati studente i s temeljnim rukovodnim funkcijama i ulogama, te ključnim kompetencijama uspješnog rukovoditelja. Ishodi kolegija vidljivi su u osposobljenosti studenata za planiranje sustava praćenja i razvoja rukovodnih kompetencija u organizaciji, te u pripremi osposobljavanja rukovoditelja za razvoj različitih rukovodnih kompetencija.