Odabrana poglavlja iz inteligencije
(ODPII)

 This course requires an enrolment key

Ciljevi predmeta: Upoznati studente s novijim pristupom i teorijama inteligencije. Naučiti ih da kritički promišljaju uvjete koje bi trebale zadovoljiti
teorije i pristupi da bi ušli u elitno društvo konstrukata koje nazivamo inteligencijama. Objasniti razlike između internalne i
eksternalne (ekološke) valjanosti pojedinih testova inteligencije. Kritički pristup interpretaciji rezultata testova inteligencije. 

Studenti će dobiti širi uvid u raznovrsnost pristupa i teorija na području konstrukta inteligencije, kao i mjernih instrumenata
proizašlih na temelju tih teorija. Također, steći će vještine i kompetentnost kritičke interpretacije rezultata različitih testova
inteligencije. 

This course requires an enrolment key