Mozak i spoznaja
(MIS)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je upoznati studente s najnovijim dostignućima u istraživanju neuronskih osnova ljudskog ponašanja i doživljavanja. Studenti će upoznati različite metode istraživanja kao što su tehnike oslikavanja mozga, neurološke i neuropsihološke testove te računalno mdeliranje a zatim će se upoznati s najnovijim rezultatima o neuronskim strukturama i procesima koji se nalaze u podlozi, percepcije, pažnje, učenja, pamćenja, jezika, mišljenja, emocija, socijalne kognicije, izvršnih funkcija i svijesti.

This course requires an enrolment key