Uvod u istraživački rad
(IRL202)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je predstaviti studentima teorijsku osnovu i dati praktične savijete koji će ih osposobiti za uspješnije provođenje diplomskog rada u laboratoriju i pripremu za diplomski ispit. Predstaviti će se i razjasniti pojmovi, odrednice i konvencije od važnosti u znanstveno-istraživačkom radu. Objasniti će se kako je znanstveno istraživanje strukturirano, od kojih se cjelina sastoji znanstveni rad i koja su pravila u njegovom oblikovanju. Naglasak će biti na objašnjavanju osnovnih karakteristika znanstvenog pisanja i prakticnim zadacima kojima će se ta vještina uvježbavati.


This course requires an enrolment key