Filozofija uma
(FU)

 This course requires an enrolment key


Kolegij je usmjeren na tri temeljna problema u suvremenoj analitičkoj filozofiji uma: problem mentalnog uzrokovanja, problem intencionalnosti i problem svijesti. Problem mentalnog uzrokovanja svodi se na pokušaj objašnjenja uzročne moći mentalnih stanja. Na koji način mentalna stanja uopće mogu uzrokovati događaje u fizičkom svijetu? U sklopu ovog bloka pokušat ćemo evaluirati različite teorije o odnosu uma i tijela, i to s obzirom na njihovu uspješnost u objašnjenju ovog fenomena.
Drugi blok predavanja bit će posvećen intencionalnosti. Mentalna stanja imaju intencionalnost ili svojstvo biti o nečemu. No kako utvrditi uvjete koji određuju intencionalni sadržaj mentalnih stanja? Kakva je uloga vanjskih faktora u utvrđivanju intencionalnog sadržaja? U kontekstu ovih pitanja također će se raspravljati o tome je li intencionalnost striktno vezana uz normativnost te će se pokušati utvrditi mjesto koje intencionalnost ima unutar prirodnog svijeta – svijeta koji se opisuje i objašnjava prirodnim znanostima.
Posljednji blok bit će posvećen problemu svijesti. Koja su obilježja svijesti? Kako fenomen svijesti uopće uklopiti u naturalističku sliku svijeta? U sklopu ovog bloka posebna pažnja bit će posvećena distinkciji između “teškog” i “lakog” problema svijesti, kvalitativnim aspektima iskustva te eksplanatornom jazu.

This course requires an enrolment key