Geodezija (izvanredni studij)
(ISGEOD)

 This course requires an enrolment key

Geodezija za izvanredni sveučilišni studij


Teme predavanja:
1. Uvod u geodeziju, planovi i karte, geodetske podloge za projektiranje
2. Koordinatni sustavi, kartografske projekcije,
službena kartografska projekcija u RH, pogreške mjerenja, ocjena točnosti mjerenja
3. Osnovna geodetska mreža, trigonometrija, poligonometrija, reperi, trigonometrijsko mjerenje visina
4. Geometrijsko mjerenje visina, nivelir, rektifikacija nivelira
5. Mjerenje dužina, instrumenti za mjerenje udaljenosti,
6. Mjerenje kutova, teodolit, unutarnja i vanjska rektifikacija teodolita, GPS mjerenja
7. Terestičko snimanje detalja, fotogrametrija, GIS

This course requires an enrolment key