Geodezija (redovni studij)
(RSGEOD)

 This course requires an enrolment key

Geodezija za redovni stručni studij


Teme predavanja
1. Uvod u geodeziju, povijest, mjere, oblik Zemlje
2. Planovi i karte, geod. podloge za projektiranje
3. Koordinatni sustavi, kartografske projekcije
4. Gauss Kruger-ova projekcija, HTRS 96/TM
5. Osnovna geodetska mreža, trigonometrija, reperi
6. Poligonometrija, poligonski račun
7. Pogreške mjerenja, izvori pogrešaka mjerenja
8. Izjednačenja mjerenja, srednja pogreška, relativna pogreška
9. Mjerenje dužina, instrumenti za mjerenje udaljenosti
10. Mjerenje kutova, teodolit, unutarnja i vanjska rektifikacija
teodolita
11. Mjerenje visina, nivelir, rektifikacija nivelira
12. Geometrijski nivelman, nivelman profila
13. Trigonometrijski nivelman, GPS mjerenja
14. Fotogrametrija, Terestičko snimanje detalja
15. GIS

This course requires an enrolment key