Računarska analiza konstrukcija
(RAK)

 This course requires an enrolment key

Cilj je predmeta osposobiti studenta za samostalno provođenje analize naprezanja i deformacije nosivih konstrukcija primjenom računarskih metoda. Sadržaj predmeta: odrediti diferencijalnu jednadžbu aksijalno opterećenog tapa; analizirati odziv štapne konstrukcije primjenom približnih metoda; odrediti diferencijalnu jednadžbu uvijanja grednog nosača; analizirati uvijanje grednog nosača primjenom približnih metoda; odrediti diferencijalnu jednadžbu progibne linije grednog nosača; analizirati savijanje i izvijanje grednognosača primjenom približnih metoda; opisati gredni konačni element za analizu složenog opterećenja; odrediti odziv okvirne konstrukcije metodom konačnih elemenata; dimenzionirati nosač sukladno normama Eurocode; opisati modeleza analizu elastoplastičnih deformacija linijskih konstrukcija; odrediti graničnu nosivost linijske konstrukcije.

This course requires an enrolment key