ceste redovni
(CESTE REDOVNI)

 This course requires an enrolment key

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Preddiplomski stručni redovni studij građevinarstva ak.god.: 2016./2017.  IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Ceste Broj ECTS: 5  Broj sati aktivne nastave: 60 (30 + 30) Nositelj kolegija: Marijana Cuculić, v. predavač 

Suradnici : Ivica Androjić, viši asistent

This course requires an enrolment key