Sociologija obitelji
(SOC OBI 2016)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je upoznavanje s  osnovnim pojmovima discipline, konceptima i
teorijskim pristupima, kao i prepoznavanje i razumijevanje društvenih procesa
koji utječu na promjene u obiteljskoj strukturi, te razumijevanje
isprepletenosti društvene i osobne sfere.

This course requires an enrolment key