Sociologija urbanih prostora
(SUP 2016)

 This course requires an enrolment key

Kolegij razlaže osnovne pojmove
sociologije urbanih prostora, potiče kritičko sagledavanje pristupa unutar sociologije
urbanih prostora, razvija sposobnost prepoznavanja i analiziranja društvenih
procesa vezanih uz urbane prostore te primjenu teorijskih i metodoloških znanja
u analizi konkretnog problema (studija slučaja) u urbanom prostoru. 


This course requires an enrolment key