TV, radio, internet
(TVINTRADIO)

Kolegij proučava modalitet rada i organizacije medijâ, njihovo ustrojstvo, tehnologiju, sadržaj i formu, kao i odnose s publikom, tržištem, zaposlenicima, profesionalcima i politikom.
Studenti
će proučavati radio, televiziju i internet na način da će po tjedan dana voditi dnevnik praćenja programa i interakcije s medijem. Također će imati zadatak tri dana biti bez radija,
televizija i interneta, te o tome tako
đer voditi dnevnik.