Uvod u medije
(INTROMED)

Kolegij je posvećen medijskom
opismenjavanju, kao i kritičkoj analizi medija u kulturi i društvu općenito.
Različiti oblici prijenosa informacija, znanja i umjetničkih sadržaja, bit će
interpretirani sukladno tehnologijama koje ih nose. Obrađivaće se pitanja
socijalne povijesti medija i komunikacijskih društvenih odnosa; socijalni,
ekonomski, kulturalni, politički i institucionalni okviri funkcioniranja medija
u suvremenim društvima; te aktualni trendovi medijski potpomognute
spektakularizacije društva. Osnaživaće se debatni i argumentativni vid razmjene
sa studenticama i studentima kao i što će se podsticati njihova tehnološka
pismenost.