ZNANOST, TEHNOLOGIJA I KULTURA
(SCITECHCULT)

Detektiranje specifičnih
odnosa izmedju znanosti, tehnologija i kulture kao i razumijevanje suvremenog
diskursa u kojem se formira kakofonija vrijednosnih paradigmi koje često
izazivaju okružje sukoba i netrpeljivosti.

Tijekom nastave će se
dekonstruirati suptrotstavljeni i polarizirani koncepti znanosti, tehnologije i
kulture u korist kreativnijeg pristupa u formiranju teorija i praksi koje
njeguju dijalog i medjusobno prihvaćanje i dopunjavanje.

- Upoznavanje s teorijama na
područjima kognitivnih znanosti, filozofije i tehnologije ali i
interdisciplinarnih studija

- Upoznavanje sa suvremenim diskursima koji
upotpunjuju i daju razlog eksperimentalnim umjetničkim praksama

Upoznaju se suvremeni studijski pristupi i pravci tijekom
kojih dolazi do preplitanja i kombiniranja specifičnih epistema znanosti,
tehnologije i kulturalnih teorija.

Odredjuje se kontekst umjetničkih praksi i dijalog koji
umjetnost vodi sa znanošću, tehnologijom i kulturalnim antropološkim obrascima.

Analizarju se pojmovi: tehnološkog-determinizma,
instrumentalnih vizija, teorija kompleksnosti.

Čitaju se autori i prepoznavaju škole koje su odredile
suvremeni tehno-znanstveni diskurs: tehno-pesimizam Frankfurtske škole, McLuhanov
determinizam, Williamsovu instrumentalnu viziju, Baudrillarov i Viriliov tehno-pesimizam
i suvremene ludističke i transhumanističke ideje.

Kontekstualizira se antropocena, specifična holistički
shvaćena periodizacija postojanja čovjeka na zemlji kao i čovjekovog utjecaja
na planetu, prirodu oko sebe i u sebi.

- Kulturalne reprezentacije tehnologije: futuristička
mitologija vremena-prostora, modernistički projekt napretka, postmodernistički
medijski imaginarij, znanstveno-fantastične reprezentacije postljudskog, cyberpunk
mitologija, transhumanistički umjetnički projekti.