TEORIJA I PRAKSA NOVIH MEDIJA
(NOMED)

Kolegij
je posvećen objašnjenju i analizi nekolicine tematskih cjelina vezanih za (su)odnos
novih medija i društva: pitanjima medijske konstrukcije socijalne zbilje;
socijalnoj povijesti medija i komunikacijskih društvenih odnosa; socijalnim,
ekonomskim, kulturalnim, političkim i institucionalnim okvirima za
razumijevanje funkcioniranja novih medija u suvremenim društvima; te aktualnim
trendovima medijski potpomognute spektakularizacije društva.

Jezik novih medija: razlika starih i novih medija, proces
prevodjenja i prelaza jednog medija ka drugom. Povijesni osvrt na pitanja
medijeske pismenosti, ikoničkog statusa komunikacije i problema koji se
javljaju u suvremenom dobu.

- Kritički i hermeneutički status gledatelja, konzumenta
i kreativnog učesnika u procesu medijskih ratova, prevladavanja pasivnog
statusa i prelazak u aktivnog stvaraoca sadržaja koji brani umjetnički pristup
svijetu oko sebe i u sebi.

- Virtualnost i svijet
života, prikazan kroz medijsku prizmu.