Sintaksa njemačkog jezika
(SINTAKSA)

 This course requires an enrolment key

Ovaj kolegij studentima daje uvid i znanje iz Sintakse s općeg lingvističkog aspekta i s aspekta germanističke lingvistike. Daju se osnovne postavke tradicionalne i suvremene sintakse. Rečenica se definira kao komunikacijska cjelina te se navode definicije prema lingvistima kao što je Chomsky, Bloomfield, Boost, Martinet, Engel, itd. Analiziraju se i vrste i tipovi rečenica u njemačkom jeziku. Nakon nastavnih cjelina koje govore o rečenicama, njihovoj strukturi i hijerarhiji itd. prelazi se na tekst kao nadcjelinu rečenice. Daju se osnovne definicije teksta prema raznim lingvistima, govori se o strukturi teksta, vrstama teksta. U nastavku se govori o tvorbi riječi u njemačkom jeziku, vrstama tvorbe raznih vrsta riječi u njemačkom jeziku. Paralelno se analiziraju tekstovi kako bi se svaka obrađena cjelina mogla i pragmatično usvojiti.

This course requires an enrolment key