Engleski kao jezik visokoškolske nastave
(EJVIN)

 This course requires an enrolment key


Internacionalizacija visokoga školstva, njegova integracija u Zajednički europski visokoškolski prostor i mobilnost usko su vezani uz uporabu zajedničkoga jezika. Današnja globalna proširenost engleskoga nameće mu status akademske lingue france, a nastava na engleskome jeziku odgovara na potrebe visokoškolskoga tržišta. Strateški cilj Sveučilišta u Rijeci – povećanje broja studijskih programa na jednome od svjetskih jezika – skladu je s trendom u većini europskih zemalja gdje se trenutno preko 6500 studijskih programa održava na engleskome jeziku, a EJVIN opisuje kao „činjenicu europskoga visokog obrazovanja”. Nedovoljno razvijene engleske jezične vještine i nedostatak jezične potpore u EJVIN-u njegovi su najveći deficiti, koji negativno utječe na kvalitetu visokoškolske nastave, na prijenos i usvajanje akademskoga znanja te na pedagoške i prezentacijske vještine nastavnika. S obzirom na prisutne probleme jezične prirode i njihove posljedice, u različitim se europskim i svjetskim akademskim kontekstima nastavnicima pružaju različiti oblici jezične potpore. Rezultati istraživanja provedenoga na Sveučilištu u Rijeci upućuju na to da se najčešći oblik jezične potpore za kojim nastavnici iskazuju potrebu sastoji od jezičnih radionica ili tečaja koje bi držali jezični stručnjaci, a kroz koje bi se razvijale engleske jezične vještine, prvenstveno prezentacijske vještine (s naglaskom na tečnosti, koherentnosti i točnosti prilikom prezentiranja na engleskome jeziku) i vještine pisanja. Program cjeloživotnoga obrazovanja „Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN“ nudi metodički razrađenu jezičnu potporu s ciljem: a) usavršavanja nastavnikovih jezičnih kompetencija u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike i b) osposobljavanja nastavnika za držanje nastave na engleskome jeziku.

This course requires an enrolment key