Ceste
(C-2016)

 This course requires an enrolment key

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva ak.god.: 2015./16.
PREDMET: Ceste
Broj ECTS: 5,5
Broj sati aktivne nastave: 60 (30 + 30)
Nositelj kolegija: Izv.prof.dr.sc Aleksandra Deluka Tibljaš
Suradnici : Marijana Cuculić, v. pred.; Ivica Androjić, v. asistent

This course requires an enrolment key