Geotehničko inženjerstvo – stručni studij (red/izv)
(GI-REDOVNI)

 This course requires an enrolment key

Studenti se na kolegiju Geotehničko inženjerstvo upoznaju s mehanikom ponašanja tla i stijenske mase, klasifikacijskim sustavima tih materijala, geotehničkim istraživanjima i vrstama konstrukcija koje se koriste u geotehničkom inženjerstvu, kao i utjecaju vode i vanjskih opterećenja na ponašanje tla i stijenske mase. Upoznaju se s određivanjem fizičko mehaničkih osobitosti tla i stijenske mase iz terenskih i laboratorijskih ispitivanja, proračunima naprezanja i deformacija u tlu, proračunima nosivosti i slijeganja plitkih temelja i pilota. Upoznaju se s mogućim potiscima tla, njihovim djelovanjem na potporne konstrukcije, metodama stabilizacije pokosa i vrstama opažanja koja se koriste u geotehničkom inženjerstvu.

This course requires an enrolment key