Rizični bolesnici u dentalno-medicinskoj praksi
(RIZIčNI BOLESNI)

 This course requires an enrolment key

Rizični bolesnici u dentalno-medicinskoj praksi izborni je predmet o dentalno-medicinskoj zaštiti rizičnih bolesnika. Cilj je upoznati studente sa specifičnostima dentalno-medicinske skrbi kod rizičnih bolesnika (onkoloških i transplantiranih bolesnika, HIV pozitivnih bolesnika, dijabatičara, bolesnika na hemodijalizi, bolesnika s bolestima krvnih stanica i bolestima kardiovaskularnog sustava itd.), oralnim manifesracijama i komplikacijama sustavnih bolesti u usnoj šupljini i njihovim utjecajem na dentalno-medicinsko liječenje.

This course requires an enrolment key